Digg itFacebook Twitter del.icio.usEmail

Poker Regler

Pokerregler - Intro
I denna sektion kommer du lära dig hur man spelar Texas Hold'em. Texas Hold'em är idag det populäraste pokerspelet och spelas av tusentals spelare världen över. Spelet har fått en enorm uppmärksamhet tack vare World Poker Tour (WPT) och pokerturneringar visas flitigt på alla tänkbara TV-kanaler.

Texas Hold'em
Texas Hold'em är känt som "The Cadillac of poker". Vad som särskiljer Texas Hold'em från merparten av övriga pokervarianter är att man spelar med upp till fem gemensamma kort (kort som samtliga spelare kan använda sig av) som en spelare måste använda tillsammans med hans två egna personliga kort.
Exempelvis, om de gemensamma korten är

så kan en spelare med följande kort

ha fyra ess med bästa möjliga kicker: en kung.

Men samtidigt kan en spelare som har

sitta med en royal flush. Detta är vad som gör spelet så spännande, du vet vad du har, samtidigt kan du genom att titta
på de gemensamma korten gissa dig till vad andra spelare kan ha för händer. Men att veta säkert är en helt annan sak.

Spelregler för Texas Hold'em
Först lägger spelarna direkt till vänster om dealern lilla och stora blind (mörk). Detta görs för att få igång satsandet. Efter detta får varje spelare två dolda kort var. Efter att ha tittat på sina kort börjar spelaren till vänster om stora blind spelet. Han kan antingen lägga sig, syna (lägga samma summa som stora blind) eller höja insatsen. Detta görs bordet runt så att alla spelare får lägga sina insatser.

Dealern lägger därefter upp de tre gemensamma korten mitt på bordet (floppen). Dessa kort kallas för "community cards" vilka delas av alla spelare. Därefter börjar den första återstående spelaren (några spelare kan ha lagt sig innan floppen) till vänster om dealern en ny runda med insatser.

När alla spelare har agerat, så lägger dealern upp det fjärde gemensamma kortet ("the turn") bredvid de tre tidigare upplagda korten. Nu påbörjas ytteligare en runda med insatser.

Nu läggs det sista gemensamma kortet upp på bordet ("the river") och den sista rundan med insatser görs.

När den sista insatsen är lagd visar de kvarvarande spelarna sina kort ("the showdown") och den spelare som har bäst hand vinner potten. Om två eller fler spelare har samma hand (tex samma stege) så splittar de potten mellan dem.

Om någon under den pågående handen gör en insats och alla andra lägger sig, så vinner spelaren potten och behöver inte visa sina kort. När en hand är färdigspelad så börjar hela förloppet om på nytt, med den skillnaden att det nu är den spelare som var "lilla blind" i den föregående handen som är ny dealer. Den spelare som tidigare var "stora blind" är nu "lilla blind" osv.

Som du förstår vid det här laget, så erbjuder Texas Hold'em många möjligheter till smarta manövrar med tanke på alla de steg som en hand innefattar. Faktumet att en hand mycket snabbt kan ändras från bra till dålig och vice versa, är en annan anledning till varför spelet är så oförutsägbart och därför så kul att spela.

Insatsstrukturer (Betting)

Generellt
Oavsett spelstruktur så måste en höjning var minst lika stor som tidigare insats eller höjning, med undantaget att spelaren går "all-in".

Fixed Limit
När man spelar "Fixed Limit" så finns det en gräns för hur stora "blindsen" får vara samt hur mycket man får satsa. "Stora blind" motsvarar den nedre gränsen för hur mycket man får satsa (tex om gränsen är satt till € 5/10 så blir "stora blind" € 5). "Lilla blind" är oftast hälften av "stora blind". Beroende på spelform så används den nedre gränsen under de första satsningsrundorna medan den högre gränsen används under de senare rundorna. Maximala antalet satsningar under en och samma runda är fyra (bet + tre höjningar).

No Limit
I "No Limit" får spelarna satsa hur mycket som helst när som helst. Den enda begränsningen är hur mycket pengar du har vid bordet. Minsta bet är "stora blind".

Pot Limit
När man spelar "Pot Limit", får spelare satsa så mycket de vill när de vill så länge det inte är mer än pottens storlek. Minsta bet är "stora blind" eller "bring-in".

½ Pot Limit
När man spelar "½ Pot Limit", får spelare satsa så mycket de vill när de vill så länge det inte är mer än 50% av pottens storlek. Minsta bet är "stora blind" eller "bring-in".

Detaljerad Information

Spelare
Upp till 10 spelare kan spela i samma parti. Varje bord har ett fördefinierat antal med platser (maximalt antal spelare som kan delta i detta bords parti). Olika bord med samma parti kan ha olika antal platser.

Dealer
I Texas Hold'em använder man en markör ("the dealer button") som markerar vem som sitter i "dealerposition". Knappen rör sig medsols mellan spelarna.

Blinds (Mörkar)
Texas Hold'em spelas med två "blinda" insatser, "lilla blind" och "stora blind". Innan något kort delas ut måste dessa "blinds" (mörkarna) satsas. Spelaren till vänster om "dealern" lägger "lilla blind" nästa spelare i tur lägger "stora blind". Dessa insaster räknas som liveinsatser. Om du lagt en "blind", är du endast tvungen att satsa mellanskillnaden mellan "blinden" och den befintliga potten. Spelarna som lagt "blinds" har valet att lägga sig, syna, passa eller höja när det är deras tur.

Deal
Varje spelare får två dolda kort var. Dessa kort kallas för "hole cards". Efter det delas tre gemensamma kort, "community cards", ut på bordet så att alla kan se dess valörer. Detta kallas för "the flop". Därefter delas ytterligare ett gemensamt kort ut på bordet, "the turn" eller "fourth street" som det även kallas. Slutligen delas det sista gemensamma kortet ut, "the river" eller "fifth street", vilket gör att fem kort ligger fullt synliga på bordet.

Insatsernas ordning
Texas Hold'em har fyra omgångar med insatser. Den första rundan börjar efter att spelarna fått sina två dolda kort (hole cards). I denna runda är det den spelare som sitter till vänster om "stora blind" som är först i tur. I de nästföljande rundorna, som börjar efter "floppen", "turn" och "the river" (se ovan), så börjar den första kvarvarande aktiva spelaren till vänster om "the dealer button" att satsa.

Showdown
När den sista insatsrundan är slut och alla kort är utdelade så har man en "showdown" för att avgöra vem vinnaren är. Den bästa handen med fem kort vinner. Spelarna kan använda sig av ett eller två av sina dolda kort. Spelarna kan även välja att spela alla de kort som ligger på bordet, "play the board". Om två eller fler spelare visar samma hand så delar de på potten. Ifall det gjordes insatser på "the river", så ska den spelare som gjorde sista insatsen eller höjningen visa sin hand först. Ifall inga insatser gjordes på sista rundan så visar den första kvarvarande spelaren till vänster om "dealern" sina kort först.

Spelhändernas värden
Den vinnande handen består alltid av de fem bästa korten. Ess har högst värde (14) men kan också räknas som 1 i en
stege 5-4-3-2-A.

Royal Flush. Ess-Kung-Dam-Knekt-Tio i samma färg. Om två eller fler spelare får Royal Flush bilr det lika och potten splittas.

Färgstege (Straight Flush). Fem kort i följd i samma färg, utan ess i topp. Den som har färgstege med högst kort vinner. Om båda spelarna har samma högsta kort så splittas potten.

Fyrtal. Fyra kort av samma valör. Den som har högst valör på sitt fyrtal vinner. Om detta inte räcker så är det den som har högst andrakort (kicker) som tar hem potten. Om alla fem kort är lika så splittas potten.

Kåk. Tre kort i samma valör (triss) och två andra kort av samma valör (par). Den som har högst triss vinner potten om det inte räcker så räknas högst par. Om alla fem kort är lika så splittas potten.

Färg. Fem kort i samma färg men inte i följd. Den som har högst kort i sin färg vinner handen. Om flera spelare har lika höga kort så splittas potten.

Stege. Fem kort i följd men inte i samma färg. Den som har högst kort vinner handen. Om fler har lika höga stegar så splittas potten.

Triss. Tre kort av samma valör och två udda kort (kickers). Den som har högst valör vinner handen. Om flera spelare har samma triss så är det kickerkorten som gäller, i turordning. Om alla kort är lika splittas potten.

Två par. Två kort av samma valör och ytteligare två kort med samma valör plus ett udda kort (kicker). Den som har högst par vinner potten. Räcker inte detta för att sära spelarna åt så gäller det andra paret, slutligen får kickern avgöra ifall det fortfarande är lika. Om alla kort är lika splittas potten.

Par. Två kort av samma valör och tre udda kort (kicker). Den som har högst par vinner potten, om paren är lika gäller kickerkorten. Om alla fem kort är lika splittas potten.

Högsta kort. Fem udda kort i olika valörer och färger. Den som har högst kort vinner. Om alla fem kort är lika splittas potten. Om det finns en udda mark i en splittad pott så får den spelaren som är närmast till vänster av dealearn denna extra mark.